Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επανεκκίνηση Τουρισμού

Σκοπός της δράσης είναι η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων ...

Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά πρώτα στο ...

Τιμή πώλησης: 20,00 €

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us