Διαχείριση Μισθοδοσίας

Αξιόπιστες, κλιμακούμενες και ολοκληρωμένες λύσεις που μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα.

Η νομοθεσία που αφορά την μισθοδοσία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτεί γνώση και εξειδικευμένες διαδικασίες με κανόνες και πολιτικές τόσο συχνά μεταβαλλόμενες που καθιστούν τη διενέργεια της μισθοδοσίας στο εσωτερικό της επιχείρησης πολύ συχνά δαπανηρή και αναποτελεσματική. Η ειδικευμένη ομάδα μας προσφέρει έναν ευέλικτο τρόπο διαχείρισης των απαιτήσεων HR και μισθοδοσίας.

Η εξωτερική ανάθεση των λειτουργιών HR και Μισθοδοσίας μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Οι έμπειροι επαγγελματίες μας συνεργάζονται στενά με τους πελάτες μας με σκοπό να απλοποιήσουν τις διαδικασίες εστιάζοντας στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Το γραφείο μας έχει σχεδιάσει τις υπηρεσίες HR και μισθοδοσίας για να πληρούν τις απαιτήσεις των εταιρειών που αναζητούν μια συνεπή και αξιόπιστη υπηρεσία που είναι κλιμακούμενη και ευέλικτη.

Image

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς Εργατικούς και Ασφαλιστικούς Νόμους
 • Σύνταξη και αποστολή ΑΠΔ και πληρωμών ΙΚΑ μέσω τραπέζης ,e-banking
 • Απογραφή, μεταβολή εργοδοτών στο ΙΚΑ και σε Επικουρικά Ταμεία
 • Προσλήψεις – αποχωρήσεις – καταγγελίες
 • Συμβάσεις εργασίας και κατάθεση καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Συνεχής παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων σας
 • Επιδοτήσεις για νέους εργαζομένους (ΟΑΕΔ)
 • Εκπροσώπηση σε θέματα – ελέγχους του ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας
 • Συνεργασία με Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς εργασίας
 • Προγράμματα ωρών εργασίας και τροποποιήσεις αυτών
 • Ετήσιες άδειες προσωπικού
 • Διαχείριση εργατικών θεμάτων

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us