Λογιστικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Στο υπάρχον μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η συνεχής ενημέρωση και μελέτη του ισχύοντος φορολογικού και νομικού πλαισίου είναι απαραίτητη για μια σωστή και ποιοτική παροχή λογιστικών υπηρεσιών, την οποία η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει με τη βοήθεια των έμπειρων στελεχών της.

Η ακριβής και έγκαιρη λογιστική τήρηση είναι απόλυτα αναγκαία για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Οι οικονομικές σας καταστάσεις δίνουν αφενός μεν την απαραίτητη χρηματοοικονομική πληροφόρηση προς τους τρίτους όπως επενδυτές, τράπεζες και προμηθευτές, αφετέρου δε, σε εσάς σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την επίτευξη των στόχων που έχετε ορίσει. Πάμε πάνω από και πέρα από τον τυπικό λογιστή, παρέχοντάς σας εκείνες τις πληροφορίες και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε την επιχείρησή σας στη σωστή κατεύθυνση.

Image

Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη συλλογή λογιστικών υπηρεσιών που στόχο έχει την άμεση και έγκυρη κάλυψη των αναγκών σας και παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε θέματα μηχανογραφημένης τήρησης λογιστηρίου

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Τήρηση – Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών Βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Τήρηση – Ενημέρωση Μητρώου Παγίων
 • Οργάνωση αποθήκης και κυκλώματος εμπορικής διαχείρισης
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Μελέτη και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Σύσταση και εγγραφή στην Ελλάδα εταιριών κάθε νομικής μορφής
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και σύστημα Reporting
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ημόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Πληροφόρηση της Διοίκησης

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us