Επιχορηγήσεις - Αναπτυξιακά Προγράμματα - ΕΣΠΑ

Σας παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την ένταξη σας σε προγράμματα ενίσχυσης μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φάσμα υπηρεσιών που ξεκινούν από την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, τη σύνταξη του φακέλου, την κατάθεσή και τη διαχείριση του μέχρι και την τελική εκταμίευση του ποσού της επιδότησης.

Επίσης εκπονούμε Μελέτες στην κατεύθυνση Υπαγωγής Επενδύσεων σε Αναπτυξιακούς Νόμους.

Image

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος περιλαμβάνει

  • Μελέτη σχεδιασμού και επιλογή προγράμματος.
  • Σύνταξη και υποβολή της επενδυτική σας πρότασης, εξασφαλίζοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
  • Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση του Επενδυτικού προγράμματος.
  • Τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το κάθε πρόγραμμα.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων.
  • Καταγραφή των ΚΑΔ της Εταιρείας για την συνεχή παρακολούθηση προγραμμάτων που προκηρύσσονται για την δυνατότητα ένταξης της Εταιρείας σας σε αυτά.
  • Συνεχής παρακολούθηση του κάθε στάδιο υλοποίησης, του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.
  • Πλήρης Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Εταιρείας σας και προτάσεις αναφορικά με την ένταξη της σε νέα προγράμματα.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων.

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us