Φοροτεχνικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Σε ένα φορολογικό περιβάλλον που τα πάντα αλλάζουν πολύ γρήγορα και εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση που αποτελεί ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Image

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα µε το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και Νομικών προσώπων.
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Φορολογικά θέματα για Συστάσεις, Εξαγορές, Διασπάσεις Εταιρειών.
 • Φορολογία Μεταβιβάσεων Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
 • Φορολογικά θέματα για επενδύσεις των αναπτυξιακών Νόμων.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, VIES).
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9 κλπ.).
 • Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούμενων φόρων.
 • Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία.
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης- λύσης και τροποποιήσεις όλων των εταιρικών τύπων.
 • Σύνταξη Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
 • Σύνταξη και Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ.

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us