Φορολογικές - Ασφαλιστικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών για ιδιώτες.

Είτε χρειάζεστε βοήθεια για την προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σας, τον προγραμματισμό μιας στρατηγικής για την μείωση της φορολογικής σας επιβάρυνσης είτε αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Image

Υπηρεσίες φορολογικές

 • Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9).
 • Συμπλήρωση και υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, ΦΑΠ).
 • Φοροτεχνικός σχεδιασμός, υπολογισμός και συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου που έχει δηλωθεί σε προγενέστερες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή και διαβίωσης.
 • Παροχή συμβουλών για την καλύτερη διαχείριση των τεκμηρίων και της υπερφορολόγησης.
 • Φορολογική εκπροσώπηση κατοίκων εξωτερικού.
 • Συμπλήρωση και υποβολή πόθεν έσχες.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων ακίνητης περιουσίας σε TAXIS μέσω Internet.
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ.
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών μέσω TAXIS.
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΙΚΑ.
 • Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω Internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παράβολου.
 • Εκτύπωση σημειώματος (ταυτότητας) πληρωμής φόρων και απόδοσης μέσω τράπεζας (e-banking).
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ταυτότητα πληρωμής κλπ).
 • Έκδοση ΑΦΜ.
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 • Κοινοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, σε TAXIS μέσω Internet.
 • Μεταβολή στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, λοιπά προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
 • Ολοκλήρωση εργασίας σε Δ.Ο.Υ., για εκχώρηση μισθωμάτων (ανείσπρακτα εισοδήματα ενοικίων) στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Ολοκλήρωση ενεργειών παραλαβής κλειδάριθμου, από Δ.Ο.Υ.
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα μας.
 • Σε περίπτωση που προτίθεστε να ασκήσετε επαγγελματική δραστηριότητα, επεξήγηση δεδομένων νομικού, φορολογικού πλαισίου και βοήθεια για την επιλογή της κατάλληλης Νομικής μορφής επιχείρησης (Ατομική, Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) με στόχο την καλύτερη δυνατή νομική σας κατοχύρωση με το μικρότερο δυνατό κόστος φόρου. Ανάληψη συνόλου εργασιών έναρξης επιχείρησης, ανεξαρτήτου Νομικής μορφής.
 • Εκτύπωση ενσήμων ασφάλισης ΙΚΑ.
 • Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Ανάλυση της πιο συμφέρουσας ρύθμισης για τις οφειλές σας σε Εφορία και ΕΦΚΑ και ηλεκτρονική υποβολή της.
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για λήψη επιδόματος τέκνων «Α21».
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για λήψη επιδόματος στέγασης.
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για λήψη ΚΕΑ.
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για επίδομα πετρελαίου – θέρμανσης.
 • Παρακολούθηση και απόδοση μισθοδοσίας οικιακής βοηθού, κηπουρού, καθαρίστριας κλπ ειδικοτήτων. Ολοκλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση (Βεβαίωση Αποδοχών, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ κλπ).
 • Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, συμπλήρωση και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ, οικονομοτεχνικών έργων.
 • Συμβουλές σε μισθοδοτικά ζητήματα για να έχετε πλήρη εικόνα των εργασιακών σας δικαιωμάτων.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών.
 • Πάσης φύσεως κληρονομικό ζήτημα, γονικές παροχές, δωρεές.

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us