Υπηρεσίες Ασφαλιστικών Ταμείων

Αίτηση Επιδόματος Ασθενείας

Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι που ...

Τιμή πώλησης: 15,00 €

Αίτηση Πληρωμής Εξόδων Κηδείας

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή μισθωτού ασφαλισμένου, ...

Τιμή πώλησης: 20,00 €

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Απευθύνεται τόσο σε ΦΠ(ελεύθεροι επαγγελματίες, ...

Τιμή πώλησης: 5,00 €

Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας

Απευθύνεται σε μισθωτούς που έχουν ασφαλισθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ...

Τιμή πώλησης: 5,00 €

Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης

Απευθύνεται στους συνταξιούχους των πρώην Φορέων και του ...

Τιμή πώλησης: 5,00 €

Κατάσταση Ενσήμων

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε Μισθωτούς ασφαλισμένους και ...

Τιμή πώλησης: 5,00 €

Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσου Μέλους

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε άμεσα ...

Τιμή πώλησης: 15,00 €

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us