Πιστοποιητικά (Δικαστηρίων, Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου)

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Εκδώστε αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου σας.
Η διάρκεια ...

Τιμή πώλησης: 15,00 €

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
Διαθέσιμες ...

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Διαθέσιμες ...

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Ανήλικου Τέκνου

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Διαθέσιμες ...

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
Διαθέσιμες ...

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Πιστοποιητικό Γέννησης

Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Πιστοποιητικό Γέννησης Ανηλίκου Τέκνου

Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης ανηλίκου τέκνου

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων ...

Τιμή πώλησης: 15,00 €

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης ανηλίκου τέκνου

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς

Το πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς εκδίδεται ...

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης

Πλέον παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης ...

Τιμή πώλησης: 10,00 €

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us