Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσου Μέλους

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε άμεσα ασφαλισμένους/συνταξιούχους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα που επιθυμούν να απογράψουν-‘’συνδέσουν’’ έμμεσα μέλη προκειμένου να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα.
Τιμή πώλησης 15,00 €
Απαραίτητα Στοιχεία που Απαιτούνται
Όνομα προϊόντος Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσου Μέλους
Username TAXIS

Password TAXIS

AMKA

ΑΦΜ Συζύγου*

ΑΜΚΑ Συζύγου*

ΑΜΚΑ Τέκνων

*Προαιρετικό
Όνομα προϊόντος Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσου Μέλους

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us