Κατάσταση Ενσήμων

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε Μισθωτούς ασφαλισμένους και δίνει τη δυνατότητα άντλησης ατομικών στοιχείων ασφάλισης από 01/01/2002 και μετά.
Τιμή πώλησης 5,00 €
Απαραίτητα Στοιχεία που Απαιτούνται
Όνομα προϊόντος Κατάσταση Ενσήμων
Username TAXIS

Password TAXIS

AMKA

Πληροφορίες

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Follow Us

Κεντρικό

info@ctas.gr

Δημάρχου Μπότση (πρώην Λεωφ. ΝΑΤΟ) | ΟΤ 233 Θέση Βουρλιζα 0, 19001, Κερατέα

22990 69384

Υποκατάστημα

info@ctas.gr

Καραθεοδωρή 9, 11525, Αθήνα

2111821900

2111821900

Πληροφορίες

Follow Us